دانشجوی معماری در طی دوران تحصیلی خود ملزم به آماده‌سازی طرح‌ها و نمونه کارهای معماری با نرم‌افزارهای تخصصی رشته معماری هستند. استودیو تخصصی معماری مص دیزاین سعی بر این دارد تا نیازهای دانشجویان گرامی را برآورده کند و نرم افزارهای تخصصی معماری مورد نیاز را در قالب مقالات آموزشی، دوره‌های معماری و آموزش‌های ویدیویی در اختیار شما  قرار دهد.

نمونه کار دانشجوی معماری

در ادامه برخی از نمونه پروژه‌های انجام شده توسط دانشجوهای معماری دوره‌های مختلف برگزار شده در مص دیزاین آورده شده است

دانشجوی معماری در طی دوران تحصیلی خود ملزم به آماده‌سازی طرح‌ها و نمونه کارهای معماری با نرم‌افزارهای تخصصی رشته معماری هستند. استودیو تخصصی معماری مص دیزاین سعی بر این دارد تا نیازهای دانشجویان گرامی را برآورده کند و نرم افزارهای تخصصی معماری مورد نیاز را در قالب مقالات آموزشی، دوره‌های معماری و آموزش‌های ویدیویی در اختیار شما قرار دهد.

نمونه کار دانشجوی معماری

در ادامه برخی از نمونه پروژه‌های انجام شده توسط دانشجوهای معماری دوره‌های مختلف برگزار شده در مص دیزاین آورده شده است

درس مقدمات معماری دو

هنرجویان:آقایان: اعتبار، تقدیسی، روشنک، فرخی

موضوع: تمرین ترکیب و خط

درس مقدمات معماری دو

هنرجویان:خانم ها: آزادی، اسماعیلی، برزگر، درویشان

موضوع: تمرین ترکیب و خط

دانشجوی معماری دوره رویت

خانم الهه صداقت

موضوع: مرمت خانه کرمانی

دانشجوی معماری دوره رویت

خانم ترانه فرح بخش

موضوع: طراحی موزه درس طرح ۳

دانشجوی معماری دوره رویت

خانم ها: الهه صداقت – مریم جلیل زاده

موضوع: طراحی مجتمع مسکونی

دانشجوی معماری دوره رویت

خانم ها: الهه صداقت – مریم جلیل زاده

موضوع: طراحی هتل ۵ ستاره

هنرجو دوره اتوکد

خانم یاسمن یزدانی

موضوع: طراحی Exmo Hotel

معمار : Floret Office

هنرجو دوره اتوکد

خانم زینب سوداگران

موضوع: NABUCO House

معمار : Pablo Gagliardo

هنرجو دوره اتوکد

خانم ریحانه حافظ کلاهی

موضوع: طراحی خانه سکوت – اصفهان

معمار : استودیو معماری طرح اول

هنرجو دوره رویت

خانم الهه صداقت

موضوع: مرمت خانه کرمانی

درس مقدمات معماری دو

هنرجویان:خانم ها: آزادی، اسماعلی، برزگر، درویشان

موضوع: تمرین ترکیب و خط

درس مقدمات معماری دو

هنرجویان:آقایان: اعتبار، تقدیسی، روشنک، فرخی

موضوع: تمرین ترکیب و خط

هنرجویان دوره رویت

خانم ها: الهه صداقت – مریم جلیل زاده

موضوع: طراحی هتل ۵ ستاره

هنرجویان دوره رویت

خانم ها: الهه صداقت – مریم جلیل زاده

موضوع: طراحی مجتمع مسکونی

هنرجو دوره رویت

خانم ترانه فرح بخش

موضوع: طراحی موزه درس طرح ۳

هنرجو دوره اتوکد

خانم ریحانه حافظ کلاهی

موضوع: طراحی خانه سکوت – اصفهان

معمار : استودیو معماری طرح اول

هنرجو دوره اتوکد

خانم زینب سوداگران

موضوع: NABUCO House

معمار : Pablo Gagliardo

هنرجو دوره اتوکد

خانم یاسمن یزدانی

موضوع: طراحی Exmo Hotel

معمار : Floret Office