پژوهشکده معمار ایده آل ، با هدف ایجاد بستری برای رشد و هم افزایی علمی دانشجویان معماری از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را شروع کرد. اعضای این پژوهشکده که دانشجویان برتر، علاقه مند و با استعداد معماری می باشند در این محیط به رقابت و تبادل تجربیات می پردازند.

از جمله فعالیت های انجام شده توسط مجموعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– اعلام کارهای برتر ژوژمان های تابستان و زمستان سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با هدف ایجاد انگیزه، تشویق و شناخته شدن دانشجویان برتر معماری از طریق کانال و گروه تلگرامی مجموعه
– برگزاری جلسات هم اندیشی معماری با محوریت قرار دادن یک موضوع پیشنهادی
– جلسات کتابخوانی معماری
– تورهای بازدید بافت تاریخی و روستاشناسی
– جلسات اسکیس و کروکی منظر در بافت های قدیمی و روستایی
– برنامه معمار گرافی با هدف معرفی و شرح حال یک معمار معاصر در هر هفته

تیم راهبردی و برنامه ریزی مجموعه:

فرشاد باقرزاده

شهریار جاویدی

مهدی صنعتی

سارا ساربان مقدم

امیر حسین فرخی

پریسا سادات مکی

مهدی صنعتی

شهریار جاویدی

فرشاد باقرزاده

پریسا سادات مکی

امیر حسین فرخی

سارا ساربان مقدم