موضوع: مجموعه زیبایی ( کلینیک تخصصی دندانپزشکی و فوق تخصصی پوست و مو )

نام درس : طرح نهایی

عرصه: ۸ هزار متر مربع

زیربنا : ۶  هزار متر مربع

هدف اصلی پروژه : توریست درمانی

دانشجویان : مهدی صنعتی شرقی و شهریار جاویدی

استاد محترم: جناب دکتر مومن آبادی

موقعیت  : مشهد – بولوار خیام – خیام جنوبی ۱۱

هدف اصلی از ایجاد این مجموعه درمانی، ایجاد بستری برای توسعه و افزایش توریسم درمانی در مشهد بود، با توجه به پتانسیل بالای مشهد در جذب توریستم وجود این کلینیک تخصصی به خدمات دهی به توریست کمک شایان ذکری می کند . همچنین با توجه به موقعیت قرارگیری در محدوده ای که نمونه مشابهی از آن یافت نمی شود ، مخاطب محلی برای پروژه بوجود میاید.