نام پروژه: پروژه مجتمع مسکونی

نام درس : طرح معماری ۵

دانشجویان : مهدی صنعتی شرقی – شهریار جاویدی

استاد محترم: جناب آقای دکتر اسدپور

موقعیت  : مشهد – بلوار ارشاد

عرصه: ۲۰/۰۰۰ متر مربع

در پروژه درس طرح معماری ۵، طراحی یک مجتمع مسکونی در سایت ۲۰ هزار متری واقع در بلوار ارشاد در شهر مشهد طراحی شده است که این مجموعه در قالب ۴ بلوک و با در نظر گرفتن سه نوع از مخاطبان (فرهنگیان، اداری و متخصصین) و محوریت قراردادن معماری پایدار طراحی شده است که دانشجویان با نقشه کشی، شیت بندی و مدلسازی پروژه­های معماری به صورت عملی آشنا می­شوند.