استودیو مص دیزاین پیشرو در زمینه آموزش های نوین معماری با مدیریت مهندس مهدی صنعتی و با هدف تولید آموزش های نوین و باکیفیت معماری ، از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد.

این مجموعه در ابتدا با عنوان گروه دانشکده معماری و شهرسازی  )اولین گروه مستقل دانشجویان و اساتید معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد مشهد(  در زمینه ی مشاوره دانشجویان و آموزش دروس معماری ، شروع به کار کرد و طی این سال ها با برگزاری کارگاه های موضوعی و دوره های تخصصی نرم افزارهای معماری ، گام های استوار خود را در راستای تحقق اهداف آموزشی ، تثبیت کرد .

استودیو مص دیزاین با کسب دانش و تجربه فراوان در حوزه های آکادمیک ، طراحی و ساخت پروژه های اجرایی را از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار داد تا از دانش معماری ارزشمند مجموعه، در حوزه ی طراحی و اجرای جزئیات معماری بهره گیری شود.

فعالیت های هم اکنون استودیو مص دیزاین به شرح زیر است ؛

 

حوزه ی اجرایی:

 طراحی و ساخت پروژه های اجرایی

طراحی و اجرای ویلا

طراحی و دکوراسیون داخلی

 

 حوزه ی آکادمیک:

 دوره های تخصصی نرم افزارهای معماری

برگزاری ورکشاپ های موضوعی معماری

تیم شرکت در مسابقات

تحقیق ، پژوهش و مقاله نویسی

استودیو مص دیزاین پیشرو در زمینه آموزش های نوین معماری با مدیریت مهندس مهدی صنعتی و با هدف تولید آموزش های نوین و باکیفیت معماری ، از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد.

این مجموعه در ابتدا با عنوان گروه دانشکده معماری و شهرسازی  )اولین گروه مستقل دانشجویان و اساتید معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد مشهد(  در زمینه ی مشاوره دانشجویان و آموزش دروس معماری ، شروع به کار کرد و طی این سال ها با برگزاری کارگاه های موضوعی و دوره های تخصصی نرم افزارهای معماری ، گام های استوار خود را در راستای تحقق اهداف آموزشی ، تثبیت کرد .

استودیو مص دیزاین با کسب دانش و تجربه فراوان در حوزه های آکادمیک ، طراحی و ساخت پروژه های اجرایی را از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار داد تا از دانش معماری ارزشمند مجموعه، در حوزه ی طراحی و اجرای جزئیات معماری بهره گیری شود.

فعالیت های هم اکنون استودیو مص دیزاین به شرح زیر است ؛

 

حوزه ی اجرایی:

 طراحی و ساخت پروژه های اجرایی

طراحی و اجرای ویلا

طراحی و دکوراسیون داخلی

 

 حوزه ی آکادمیک:

 دوره های تخصصی نرم افزارهای معماری

برگزاری ورکشاپ های موضوعی معماری

تیم شرکت در مسابقات

تحقیق ، پژوهش و مقاله نویسی