مص دیزاین آماده همکاری با نیروهای خلاق ، با انگیزه و پشتکار بالاست . ما در مص دیزاین پیشرفت و حصول نتیجه مطلوب را در کار تیمی موفق می بینیم. از این رو تلاش ما بر این است تا بستری را فراهم آوریم تا با هدایت هوشمندانه توانایی ها و استعداد های یکایک اعضای گروه و ایجاد هم افزایی سازنده در جهت کسب رضایت مشتریان ارزشمندمان گام برداریم. اگر شما هم مثل ما به کارهای تیمی جذاب و سازنده علاقمندید می توانید با ما همراه باشید.

 

 

 

مص دیزاین آماده همکاری با نیروهای خلاق ، با انگیزه و پشتکار بالاست . ما در مص دیزاین پیشرفت و حصول نتیجه مطلوب را در کار تیمی موفق می بینیم. از این رو تلاش ما بر این است تا بستری را فراهم آوریم تا با هدایت هوشمندانه توانایی ها و استعداد های یکایک اعضای گروه و ایجاد هم افزایی سازنده در جهت کسب رضایت مشتریان ارزشمندمان گام برداریم. اگر شما هم مثل ما به کارهای تیمی جذاب و سازنده علاقمندید می توانید با ما همراه باشید.

دوره جامع آموزش نرم افزار رویت

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ماه

مدرس دوره: مهندس مهدی صنعتی

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ماه

مدرس دوره: مهندس مهدی صنعتی

من بلوک متن تست هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

دوره جامع آموزش نرم افزار رویت

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ماه

مدرس دوره: مهندس مهدی صنعتی

برنامه بازدید و اکسیس از روستای کنگ

پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

مهمان ویژه : مهندس امین جعفری

دوره جامع نرم افزار اتوکد

یکشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۸

مدرس دوره: مهندس مهدی صنعتی

دوره جامع آموزش نرم افزار رویت

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

مدرس دوره: مهندس مهدی صنعتی

دوره جامع آموزش نرم افزار رویت

سه شنبه ۸ مرداد ماه

مدرس دوره: مهندس مهدی صنعتی

دوره جامع نرم افزار اتوکد

یکشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۸

مدرس دوره: مهندس مهدی صنعتی

دوره جامع آموزش نرم افزار رویت

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

مدرس دوره: مهندس مهدی صنعتی

دوره جامع آموزش نرم افزار رویت

یکشنبه ۶ مرداد ماه

مدرس دوره: مهندس مهدی صنعتی

دوره جامع آموزش نرم افزار اتوکد

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ماه

مدرس دوره: مهندس مهدی صنعتی

برنامه بازدید و اسکیس از روستای کنگ

پنجشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷

مدرس : مهندس امین جعفری

دوره جامع آموزش نرم افزار رویت

سه شنبه ۸ مرداد ماه

مدرس دوره: مهندس مهدی صنعتی

دوره جامع نرم افزار اتوکد

یکشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۸

مدرس دوره: مهندس مهدی صنعتی